ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარის XXXI საერთაშორისო გაფართოებული სხდომები

2017 წლის 19-21 აპრილი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი
უნივერსიტეტის ქ. 2, 0186 თბილისი, საქართველო.

იმუშავებს

სექციები, რომლებზედაც მოსმენილი იქნება ოცწუთიანი მოხსენებები.

სემინარის მუშაობაში მონაწილეობის მიღების მსურველებს ვთხოვთ, 2017 წლის 20 მარტამდე მოხსენების ანოტაცია (ქართულ და ინგლისურ ენებზე), სექციის (და, თანაავტორების არსებობის შემთხვევაში, მომხსენებლის) აუცილებელი მითითებით, ატვირთონ ინსტიტუტის სისტემაში. ანოტაციის ტექსტის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს ერთ A4 ფორმატის გვერდს, ქართულ ენაზე ტექსტი უნდა აიკრიფოს Sylfaen ფონტის გამოყენებით (იხ. შაბლონები: Geo.doc და Eng.doc). მონაწილე, როგორც მომხსენებელი/თანამომხსენებელი, შეიძლება წარსდგეს არაუმეტეს ორი სექციის წინაშე, ამასთან, თითოეულზე მხოლოდ ერთი მოხსენებით.

სემინარზე მოსმენილი მოხსენებები გამოქვეყნდება სათანადო რეცენზირების გავლის შემდეგ. მოხსენების ტექსტის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს 4 ნაბეჭდ გვერდს, ინგლისურ ენაზე აკრეფილს შესაბამისი შაბლონის გამოყენებით. მომხსენებლებმა შესაბამისი tex და pdf ფაილები უნდა ატვირთონ ინსტიტუტის სისტემაში არაუგვიანეს 2017 წლის 31 მაისისა.

სემინარის მუშაობა დაიწყება 2017 წლის 19 აპრილს 14:00 საათზე ინსტიტუტის შენობაში.

ტრადიციისამებრ, 23 აპრილს 16:00 საათზე დაგეგმილია ილია ვეკუას საფლავზე გასვლა მთაწმინდის პანთეონში.

მეორე ინფორმაცია

ინსტრუქციები ავტორებისათვის

პროგრამა

განრიგი

XXXI International Enlarged Sessions of the Seminar of Ilia Vekua Institute of Applied Mathematics

19-21 April, 2017

Ilia Vekua Institute of Applied Mathematics of
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University
2 University str., 0186 Tbilisi, Georgia.

The following sections are foreseen:

Each presentation will be scheduled for 20 minutes.

We ask all the prospective speakers of the seminar to upload the abstract of the presentation in the system before March 20, 2017. The abstract of the presentation should be submitted in English (Georgian participants should submit also in Georgian), in accordance with the templates (see Geo.doc and Eng.doc) and should not exceed one A4 format pages in each language (Please do not change fonts, paper sheets and fields sizes stated in the template; in case of co-authors, please indicate the speaker). Each participant as a speaker/co-speaker is allowed to present at most two papers, on at most two different sections.

The peer-reviewed manuscripts will be published. The source tex and the corresponding pdf files of the English version of the talk, prepared using the template and not exceeding four A4-format pages should be uploaded in the system before May 31, 2017.

Opening of the Seminar is on April 19, 2017 at 14:00 at I. Vekua Institute of Applied Mathematics.

As usual on April 23 at 16:00 a visit to the Mtatsminda Pantheon is planned, where Ilia Vekua is buried.

Second Announcement

TICMI Prize for Graduate or Postgraduate students

The organizers of the XXXI International Enlarged Sessions of the Seminar of Ilia Vekua Institute of Applied Mathematics are pleased to announce competition for the TICMI Prize for graduate and post graduate students presenting their original work at the conference.

The amount of the prize is 250GEL.

The student who wish to be considered for this prize must be the first author, presenting his (her) own work, and need to indicate his (her) competition entry when submitting the abstract.

This award will be based on originality of research and quality of presentation delivery. The special session for students will be organized. The winner will be identified by the TICMI Prize Committee and Award announcements will be made by the closing of the XXXI International Enlarged Sessions of the Seminar.

Instructions for Authors

Program

Schedule